10.Sınıf Almancası Temel Bilgiler(&Artikeller)

2009-01-14 17:06:00
Almanca Temel Bilgiler ve Cümleler

ALMANCA ÇALIŞMALAR

Almancada bütün cins isimlerin önünde ARTİKEL (DAS-DER-DİE ) denilen sözcükler
vardır.Bu artikeller cins isimlerin adeta birer parçası gibidirler.

Örnekler:

das Haus________Ev
der Stuhl------------ Sandalye
die Tür---------------kapı
das Bett--------------yatak
das Bild -------------resim
die Blume-----------çiçek
die Frau--------------bayan
der Baum------------ağaç
der Hut---------------şapka
der Mann------------adam
das Hemd------------gömlek
das Buch-------------kitap
das Zimmer----------oda
das Pferd-------------at
der Hund-------------köpek
die Vase--------------vazo
die Katze-------------kedi

NOT:Almancada bütün cins isimlerin baş harfleri büyük yazılır.

Türkçede “bir kadın-bir ağaç –bir çiçek” derken kullanılan”bir” almancada EİN ve EİNE dir.ikiside “bir” alnamında olmasına rağmen artikellere göre kullanılırlar.
DER---EİN olur
DAS---EİN olur
DİE----EİNE olur
Almancada basit cümle örnekleri:
Türkçede “bu”anlamına gelen DAS almancada da cümlenin başında bulunur.Türkçede –dır-dir-dür-dur,takıları isimlerin sonunda bitişik olmalarına rağmen almancada ayrı ve DAS tan hemen sonra gelirler.(Buradaki "das" ile, artikel olan "das" birbirine karıştırılmamalıdır.)
Das-----bu
İst-------dır-dir-dur-dür
Das ist--------Bu-------dır
“Das” ve “ist”sözcüklerinden sonra bir isim getirilir.Burada isimlerin önüne EİN ve EİNE gelmesi gerekir.

Örnekler:
Das Haus—ev Artikeli “das”olduğu için Das ist EİN Haus-Bu bir evdir.
Der Stuhl-Sandalye “ “ der” “ Das ist EİN Stuhl-Bu bir sandalyedir.
DerHund-Köpek Artikeli “der”olduğu için Das ist EİN Hund-Bu bir köpektir.
Der Tisch-Masa “ “ “ Das ist EİN Tisch-Bu bir masadır.
Das Auto-Otomobil “ “das” “ Das ist EİN Auto-Bu bir otomobildir.
Die Tür _Kapı Artikeli “die” olduğu için Das ist EİNE Tür -Bu bir kapıdır
Die Katze-Kedi “ die” “ Das ist EİNE Katze-Bu bir kedidir.
Die Frau _Kadın “ “die” “ Das ist EİNE Frau -Bu bir kadındır.

-ALMANCADA BASİT SORU CÜMLELERİ-
Almancada basit cümlelerden birisi, tükçede “NE”anlamına gelen WAS ile yapılır.
WAS cümlenin başında yer alır.DAS ise cümlenin sonunda bulunur.

Örnekler:
Was ist das?............Das ist ein Tisch.
Bu nedir? ................Bu bir masadır.
Was ist das?.............Das ist eine Mappe.
Bu nedir?..................Bu bir çantadır.
Was ist das?..............Das ist ein Radio
Bu nedir?..................Bu bir radyodur.

Diğer basit bir soru cümleside WER ile yapılır.WER türkçede KİM anlamındadır.
WER.....Kim
İST.......-dir
DAS..... Bu
WER İST DAS?..............BU KİMDİR?
Das ist Ahmet....................Bu Ahmettir.
Das ist Osman..................Bu Osmandır.
Das ist ein Lehrer.............Bu bir öğretmendir.
Das ist eine Frau...............Bu bir kadındır
Das ist ein Schüler............Bu bir( erkek) öğrencidir.

SIFATLAR=Adjektive
Sıfatlar, bir ismin veya bir cismin özelliklerini belirten sözcüklerdir.
Büyük..............groß Güzel..................schön
Küçük...............klein Pahalı.................teuer
Yeni..................neu Ucuz.................billig
İyi......................gut Hasta.................krank
Eski-Yaşlı.........alt Tembel..............faul
Uzun.................lang Çalışkan............fleißig
Kısa...................kurz Kapalı...............geschlossen.


Sıfatlarla yapılan basit cümlelere birkaç örnek:
Der Vogel ist klein................Kuş küçüktür.
Osman ist faul........................Osman tembeldir
Das Haus ist groß..................Ev büyüktür
Das Lineal ist lang.................Cetvel uzundur.
Die Frau ist alt........................Kadın yaşlıdır.
Die Tür ist offen.....................Kapı açıktır.
Der Stuhl ist alt......................Sandalya eskidir.


Başka basit bir soru cümlesi de WİE =NASIL ile yapılır.

Wie ist das Buch.?........Kitap nasıldır?......Das Buch ist gut.(kitap iyidir)
Wie ist das Zimmer?....Oda nasıldır.?........Das Zimmer ist klein(oda küçüktür)
Wie ist das Hemd?.......Gömlek nasıldır?...Das Hemd ist grün(gömlek yeşildir)
Wie ist Canan?.............Canan nasıldır?.... Canan ist jung.(Canan gençtir)
Wie ist Gökçegül.........Gökçegül nasıldır?.Gökçegül ist fleißig(Gökçegül çalışkandır)


---------------------------------------------------
ARTİKELİ DER OLAN İSİMLER

- Gün isimleri, ay ve mevsim isimleri der artikeliyle kullanılır.
- Yön ve rüzgar isimleri der artikeliyle kullanılır.
- Cinsiyeti erkek olan tüm canlıların isimleri
(koç,boğa,horoz vs.) der artikeliyle kullanılır.
- Tüm para birimleri der artikeliyle kullanılır.
(die Mark:mark, das Pfund:sterlin,die Krone:kron hariç)
- Otomobil markaları der artikeliyle kullanılır.
- -ig - ing - ich - ast - and - ant - ent - en - eur - ier - iker
- s - ist - ismus - or - är
harfleriyle biten kelimeler der artikeliyle kullanılırlar.

 -------------------------------------------------

- Bütün dişi canlılar (das Weib:kadın ve das Mädchen:kız çocuğu hariç)
- Hangi cinsten olursa olsun bütün isimlerin çoğul hali
- Sayılar
- Meyve, ağaç ve çiçek isimleri (der Apfel:elma hariç)
- Son harfi -e olup da genelde iki heceli olan isimler
- Bir geminin ismi ne olursa olsun artikeli die'dir.
- Son harfleri; in, ion, ei, tät, heit, ung, schaft, keit, ere, elle
, itis, ive, ose, a, ade, age, ette, ine, ie, sis, ik, ur, enz, ille, üre,
 anz olan isimler
artikeli die olan isimlerdir.

----------------------------------------------------
ARTİKELİ DAS OLAN İSİMLER

- Hem dişi, hem de erkek canlılar için ortak kullanılan
isimler ve her canlının yavrusu
- Fiil veya sıfattan türetilme isimler
- Kimyasal elementler
- Sinema, cafe, otel gibi yerlerin isimleri
- Son harfleri; ing, ma, icht, chen, tum, ett, tel, lein, ment, in
olan isimlerin artikeli das'dır.

----------------------------------------------------
ich : ben                 mich : beni               mir : bana
du : sen                  dich : seni                  dir : sana
er : o (erkek)         ihn : onu                    ihm : ona
sie : o (dişi)            sie : onu                     ihr : ona
es : o (nötr)            es : onu                      ihm : ona
wir : biz                  uns : bizi                     uns : bize
ihr : siz                   euch : sizi                   euch : size
sie : onlar               sie : onları                  ihnen : onlara
Sie : siz (nazik)      sie : sizi                       Ihnen : size

--------------------------------------------------------

25256
0
0
Yorum Yaz